1

Character: Naruto

Anime Kimono Naruto Uzumaki Sasuke Uchiha Action Figures